• ممبر واقعی اد اجباری تلگرام
 • ممبر واقعی هیدن تلگرام
 • ممبر واقعی پاپ اپ تلگرام
 • ممبر واقعی پروکسی تلگرام
 • ممبر با کیفیت نیترو
p min - خدمات تلگرام
ت 400x400 - خدمات تلگرام

خرید سین و بازدید تلگرام

 • سین تک پست تلگرام
 • سین برای 5 پست اخر
 • سین برای 20 پست اخر
 • سین برای 50 پست اخر
 • سین برای 100 پست اخر

رای تلگرام

در بسیاری از نظرسنجی ها که توسط ربات ها درست شده شما میتوانید رای بدهید و آمار نظر سنجی را بالا ببرید. 
lp min - خدمات تلگرام
about image2 1 400x400 - خدمات تلگرام

خرید لایک تلگرام

در بسیاری از نظرسنجی ها که توسط ربات ها درست شده شما میتوانید لایک کنید.

خرید لایک تلگرام

ممبر گروه به دو صورت موجود است:
 • ممبر فیک گروه تلگرام
 • ممبر واقعی گروه تلگرام
enthusiastic concept illustration 114360 3478 min 300x300 - خدمات تلگرام

ممبر کانال

ممبر کانال تلگرام
شروع قیمت از 10000 تومان
 • قیمت به ازای 1000 عدد است
 • ممبر فیک و واقعی
 • پشتیبانی 24 ساعته

ممبر گروه

ممبر گروه تلگرام
شروع قیمت از 12000 تومان
 • قیمت به ازای 1000 عدد است
 • ممبر فیک و واقعی
 • پشتیبانی 24 ساعته

سین

سین تلگرام
شروع قیمت از 1000 تومان
 • قیمت به ازای 1000 عدد است
 • انواع سین برای پست
 • پشتیبانی 24 ساعته

لایک تلگرام

لایک تلگرام
شروع قیمت از 30000 تومان
 • قیمت به ازای 1000 عدد است
 • لایک برای پست
 • پشتیبانی 24 ساعته

رای تلگرام

رای تلگرام
شروع قیمت از 30000 تومان
 • قیمت به ازای 1000 عدد است
 • رای برای پست
 • پشتیبانی 24 ساعته